top of page
  • Tinne Horemans

17.12 Hoe scherpt Favorinus zijn gedachtes?

Favorinus geeft redevoeringen over banale onderwerpen om de kunst van de welsprekendheid in te oefenen. De Grieken hebben het over ἀδόξους [Nl. banaal].

1 Niet alleen de oude sofisten, ook de oude filosofen gaven redevoeringen over banaliteiten (of 'onderwerpen die je niet meteen verwacht’, als je dat liever hoort). De Grieken hebben het over ἀδόξους ὑποθέσεις. Mijn vriend Favorinus stortte zich maar al te graag op dit soort thema's. Ideaal materiaal om zijn creativiteit te stimuleren en zijn gedachtes aan te scherpen. Door die oefeningen leerde hij ook elke moeilijkheid te overwinnen.

2 Zo gaf hij een lofzang op Thersites en zong de lof van de derdedaagse koorts (1). Over beide thema’s wist hij heel wat geestige en spitsvondige dingen te zeggen. Je vindt het terug in zijn werk.

3 In de lofzang op de derdedaagse koorts citeerde hij zelfs Plato (2). Die zou geschreven hebben dat ieder die van die koorts geneest en weer helemaal op krachten komt, gezonder is als daarvoor en ook langer gezond blijft. En in dezelfde lofzang maakte hij ook 'n kwinkslag. Ongelooflijk, weer zo slim bedacht:

4 "Dit vers", zei hij, "wordt sinds mensenheugenis toegejuicht. Soms is een dag als een stiefmoeder, soms als een moeder (3). Dit wil zeggen dat een mens zich niet élke dag goed kan voelen. De ene dag gaat het goed, de andere slecht.

5 Zo zit het. In een mensenleven komt na een goede dag een slechte dag. Dan ben je toch béter af met deze koorts, die een onderbreking kent van twéé dagen? Zij heeft slechts één stiefmoeder en twéé moeders!" (4)


Noten bij de vertaling

(1) Fr. 65 in J. Marres, Dissertatio de Favorini Arelatensis via, studiis, scriptis (Utrecht 1853).

(2) Timaeus, 86a

(3) Een vers van Hesiodius, O. 825

(4) De derdedaagse koorts maakt je dus niet alleen gezonder, ook gelukkiger.


Literatuur

René Marache, Aulu-Gelle. Les nuits Attiques. Livres XV-XX (Parijs 2002)


J.C. Rolfe, Gellius Attic Nights Books 14-20 (Londen 1946)

Meer weten?

Over Favorinus lees je meer in: Tinne Horemans, Prikkelend, praktisch en een horzel in de pels. Favorinus in de Attische Nachten. Hermeneus 91-2 (2019), p. 55-60


Comentarios


bottom of page